Datum en tijd: woensdag 30 oktober 2019 van 19.30 tot 21.00 uur

Waar: Sportcomplex Merwestein

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag algemene ledenvergadering 2018
 3. Jaarrekening 2018-2019
 4. Begroting 2019-2020
 5. Op orde brengen van de basisprocessen
 6. Toelichting op het technisch beleidsplan (Willem/Wout)
 7. PAUZE
 8. Stimulering Groei
 9. Stimulering Gezelligheid
 10. Verkiezing kascommissie
 11. Samenstelling Activiteiten-, Technische- en Sponsorcommissie
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag

 
De Jaarrekening 2018-2019 en de Begroting 2019-2020 zijn vanaf woensdag 16 oktober op te vragen via: penningmeester@nvc-nieuwegein.nl.