De opzet van de Technische Commissie (TC) van NVC is vernieuwd vanaf seizoen 2013-2014. Nog steeds geldt, dat er voor de leden en ouders duidelijke aanspreekpunten zijn per team binnen de vereniging, maar de lijntjes richting elkaar en richting het bestuur zijn wat makkelijker en korter geworden en de krachten zijn gebundeld.

Er is nu sprake van één TC voor de hele vereniging, met daarin vertegenwoordigers van de subcommissies voor Heren (inclusief Jongens A en B Jeugd), Dames (inclusief Meisjes A en B Jeugd), Jeugd (Jongens C Jeugd, Meisjes C Jeugd en de Mini’s), Recreanten en 55+’ers.

Structuur van de Technische Commissie

  • De “Kern-TC” bestaat uit een overkoepelende voorzitter van de TC (die ook zitting neemt in het Dagelijks Bestuur van de vereniging) en vier vertegenwoordigers van de verschillende subcommissies (Heren, Dames, Jeugd en Recreanten).
  • De “Brede-TC” is de hele TC: voorzitter met vier vertegenwoordigers en de overige TC-leden.
    De overige TC-leden hebben als voornaamste taken het aanspreekpunt te zijn voor één of meer teams en het ondersteunen van de vertegenwoordiger van de betreffende subcommissie. Het is aan de vertegenwoordigers van de Kern-TC om hun eigen ondersteunende team samen te stellen.
  • De TC wordt op volleybaltechnisch gebied ondersteund en geadviseerd door Floris van Harsselaar.

Op dit moment is het Bestuur bezig een nieuwe Technisch Commissie te vormen, waarbij per seniorenteam 1 lid is vertegenwoordigd.

Vertegenwoordigers TC Senioren:

Vacant

Vertegenwoordigers TC Jeugd:

Vacant

Vertegenwoordiger Recreanten:

Hans Commu

Belangrijkste taken van de TC-commissies zijn:

  • het vaststellen van teamindelingen en trainingsgroepen;
  • zorg dragen voor goede overgang van de mini’s naar de jeugd en van de jeugd naar de senioren;
  • het zoeken en aanstellen van trainers en coaches;
  • het begeleiden van trainers.

Daarnaast is de TC gedurende het seizoen het aanspreekpunt voor alle teams, trainers en ouders bij vragen of problemen.

Mailadres Technische Commissie: technischecommissie@nvc-nieuwegein.nl