Beste volleybalvrienden,

We zijn gestart! Het seizoen is al in volle gang en we genieten weer volop van het spelletje. Eerder is al verteld dat we als vereniging een moeilijke tijd achter de rug hebben. Maar, de laatste 3 maanden hebben we onze ambitie om een gezellige, groeiende vereniging te zijn weer opgepakt. We zien dat er nog best veel vrijwilligers nodig zijn op diverse belangrijke posities. Denk aan mensen, die graag met een technisch plan aan de gang willen (technisch coördinatoren voor de senioren en jeugd), een 2e bestuurssecretaris en een 2e penningmeester, maar ook zijn we sinds kort op zoek naar mensen, die graag aan de slag willen om van de Brasserie in Merwestein een ontmoetingsplek te maken voor NVC. Merwestein is bereid om op diverse onderdelen hieraan mee te gaan werken. Nu ligt de bal bij NVC. Wat zou het mooi zijn als we bijvoorbeeld 4 mensen weten te vinden die gezamenlijk de schouders eronder willen zetten om binnen de Brasserie onze eigen, welkome plek te creëren. Er zijn al tal van ideeën hoe we dat kunnen realiseren.

Ik hoop natuurlijk dat we de bovenstaande vacatures nog in 2021 kunnen invullen. We zijn dan echt in staat om de vereniging flink te laten groeien.

Met die groei gaat het overigens steeds beter. We hebben inmiddels veel aanloop bij de minijeugd, maar ook bij de andere jeugdteams en seniorenteams komen regelmatig mensen meetrainen en groeien de teams naar een maximaal aantal spelers. Met een beetje geluk kunnen we halverwege dit seizoen alweer een extra jeugdteam inschrijven en werken we toe naar een extra seniorenteam begin volgend seizoen. 

Gelukkig dus weer veel positief nieuws. In deze nieuwsbrief lezen we nog meer nieuws! Mede mogelijk gemaakt door de communicatie-groep, die weer vol op sterkte is en ons regelmatig via de website, nieuwsbrief en Facebook op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen. Dank Heleen en Nicole! 

Noteer vast in je agenda:

Algemene Leden Vergadering Deze vindt plaats op woensdag 15 december 2021 (19:30u – 21:30u) Na de recente afkondiging van de aangescherpte COVID-maatregelen, zal deze naar alle waarschijnlijkheid digitaal plaatsvinden. Wil je hierbij aanwezig zijn?! Meld je aan via e-mailadres: secretaris@nvc-nieuwegein.nl  


Waarderingsafspraken en initiatieven van de leden zelf

NVC is een vereniging en daar geven we samen invulling aan. We hebben afscheid genomen van de gedachte dat een klein groepje het allemaal organiseert en regelt. Dat is veel te kwetsbaar. We moeten dus de grote groep mobiliseren en met een kleine bijdrage van veel leden, kunnen we veel bereiken.

Vlak voor de Coronacrisis waren we al gestart met het maken van zogenaamde “waarderingsafspraken”. Namens de vereniging geeft het bestuur aan wat er voor elk team is georganiseerd. Elk team wordt daarop gevraagd aan te geven wat het bij gaat dragen aan de vereniging. Dat doen we op 3 thema’s: het stimuleren van de groei van de vereniging, het stimuleren van de gezelligheid en tot slot, het invullen van onze basisprocessen.

Het bestuur velt geen oordeel over wat er ingeleverd wordt. Wel willen we bij de Algemene Ledenvergadering alle afspraken tonen aan de leden van de vereniging en dus aan de teams. Ik kom persoonlijk langs bij alle teams om deze afspraken te maken en het concept toe te lichten. Zo geven we samen invulling aan onze ambitie een grote, gezellige vereniging te worden, die zijn basisprocessen op orde heeft.

Aan initiatief van onderaf zijn overigens al een paar mooie voorbeelden te melden. Zo heeft Dames 1 het minitoernooi georganiseerd, dat volledig in het teken stond van Halloween. Het zag er griezelig gezellig uit. Dank jullie voor jullie inzet! Daarnaast heeft H1 ervoor gezorgd dat enkele sponsors de kleding van H1 hebben verzorgd en hebben ze de media hierbij opgezocht om NVC goed in het nieuws te krijgen. Er was zelfs een sponsorwedstrijd georganiseerd in Wijkersloot. Niet direct onze thuishaven, maar wel leuk en kleinschalig. Daarmee was er sfeer en hebben we weer mogen voelen wat we nog in Merwestein te creëren hebben.

Als bestuur moeten we ook wennen aan deze initiatieven van onderaf. We moeten leren los te laten, leren ondersteunen, te faciliteren en te sturen op hoofdzaken. Alleen dan komen we er! Het helpt ons als we de plannen van tevoren kort kunnen inzien en als er budgetten vooraf worden aangevraagd. Deze wens van het bestuur nemen we mee bij het maken van de waarderingsafspraken.

Halloween minitoernooi!

Het Halloween toernooi dat georganiseerd werd door onze Dames 1 was een groot succes. Een groot aantal kinderen heeft de hele ochtend met een lach op het gezicht gevolleybald!

De dag begon met een warming up waarbij iedereen zo goed mogelijk meedeed. De Tsjoe Tsjoe Wa was een prima opwarmer en menig vrijwilliger voelde deze ook direct in de schouders. Na twee speelronden was er een kleine pauze waarin de kinderen spelletjes speelden, geschminkt werden of even tot rust kwamen.

Op het moment dat speelronde 3 begon, werd het steeds drukker op de tribune. Ook het publiek stond zichtbaar te genieten van deze ochtend.

Het toernooi was een goed moment om de gezelligheid bij NVC tentoon te stellen. Vrijwilligers BEDANKT! .. on to the next!