Beste leden, spelers en ouders/verzorgers,

Het seizoen 2020-2021 is bijna afgelopen. Een extreem ingewikkeld seizoen voor NVC. Corona trof ons allemaal en heeft de volleybalsport compleet stil gelegd. Zo konden we langere tijd onze geliefde sport niet uitoefenen. In maart kwamen er gelukkig alweer wat mogelijkheden voor de volleyballiefhebber op de strandveldjes achter Merwestein. Tot op heden zijn we daar met diverse teams actief. Voor de ene een prima alternatief voor in de zaal. De ander moet er niet veel van hebben. Wij denken overigens dat het voor de toekomst wel een mooie aanvulling gaat worden op onze zaalsport. Zo ontstaat er dan toch nog wat positiefs uit de Corona crisis.

Begin april hebben we als bestuur ook het besluit genomen om niet het contract met Floris van Harsselaar te verlengen. Wij zijn Floris dankbaar voor de jaren dat hij H1 en een jeugdgroep heeft geleid, maar vinden het tijd voor een nieuwe energie op die plek. Helaas heeft daarop H1 voor een groot deel aangegeven niet verder te willen met NVC en bouwen we nu hard aan een nieuw H1.

Vervolgens bereikte ons het trieste nieuws dat Ed Lasut was overleden. Toch onverwacht. We hebben uitvoerig hierover gecommuniceerd en posten ons memoriam nog een keertje in deze nieuwsbrief. Ed heeft NVC ontzettend veel gegeven en we zijn erg bedroefd niet meer de enthousiaste en positieve persoonlijkheid van Ed naast ons te hebben. Het gemis zal nog lang duren.

Ondanks al het vervelende nieuws, is er ook flink werk verricht om te komen tot nieuwe roosters (vooralsnog tot en met eind juni), want vanaf dinsdag 25 mei mogen we ook weer de zaal in. Willem heeft daarover afstemming gehad met Merwestein. Een nieuw Coronaprotocol is opgesteld. We hanteren vanaf 25 mei de teamindelingen voor komend seizoen. Deze zijn nog in concept en opgenomen in deze nieuwsbrief.

Tot slot hebben we in de afgelopen ALV een besluit genomen over de contributieverhoging en incasso van de 3e termijn. Een lastig besluit, aangezien we in een gebroken seizoen zitten.

In deze nieuwsbrief lezen jullie alle informatie. We gaan het vervelende achter ons laten, een nieuw seizoen samen omarmen en verder bouwen aan NVC, waar we voor de Corona crisis gebleven waren!

Contributie beslissingen

In de ALV van mei is een contributieverhoging voorgesteld en aangenomen. De afgelopen jaren heeft NVC geen contributieverhoging doorgevoerd. De financiële positie vraagt daar echter wel om. Daarom hebben we een contributieverhoging voorgesteld gelijk aan de prijsindex over de afgelopen 4 jaar. Daarmee wordt de contributie als volgt voor het seizoen 2021-2022. Afgesproken is jaarlijks de contributie te verhogen met de prijsindex.

Ten aanzien van de 3e incasso rond van het seizoen 2020-2021 is afgesproken om deze niet volledig te innen. Het seizoen heeft een heel vreemd einde gekregen en we hebben niet kunnen volleyballen, zoals we gepland hadden. Alhoewel we al wel weer op de strandveldjes aan de slag zijn gegaan met elkaar en het seizoen verlengen door ook in juni en eventueel juli in de zaal en op de beachvelden door te gaan. Tegelijkertijd heeft de ALV ook aangegeven zorgen te hebben over de financiële positie van NVC. Gelet op deze situatie is besloten de 3e incassoronde voor 50% door te voeren en de leden de ruimte te geven op basis van vrijwilligheid de ander 50% te voldoen.

Vacatures bestuur

In het bestuur van NVC zijn 2 vacatures ontstaan.

Met het overlijden van Ed Lasut is het secretariaat nog op zoek naar een extra bestuurssecretaris. Dat is geen functie die alleen gedaan wordt. Monique Lijffijt is momenteel al betrokken als bestuurssecretaris. Graag vinden we een vrijwilliger, die samen met Monique het bestuurssecretariaat gaat bemensen. Het werk bestaat voornamelijk uit het onderhouden van het externe contact, zoals met de bond, andere verenigingen en gemeente, het interne bestuurs-contact maar ook uit het bijwonen en verslag leggen van de bestuursvergaderingen (eens per 6 weken) en ALV.

Ook de penningmeester Annemieke Matena houdt ermee op. Annemieke heeft jarenlang onze vereniging financieel door ruige tijden heen geloodst. We zijn Annemieke daar erg dankbaar voor. Nu is het tijd voor een andere penningmeester. Marco Balk heeft de functie van Annemieke overgenomen, maar zou dit graag met een ander gezamenlijk oppakken. Het opstellen van de begroting, het betalen van de rekeningen, contributie-incasso en voeren van financieel beleid maken onderdeel van deze functie uit. Sportlink maakt daar als softwarepakket onderdeel van uit.

Met deze 2 nieuwe extra bestuursleden zijn we in staat om de club flink te ontwikkelen. Met de dubbelrollen maken we ons als vereniging minder kwetsbaar, maar voelt de verantwoordelijkheid ook minder zwaar. Wie helpt ons een handje? Meldt het bij voorzitter@nvc-nieuwegein.nl of spreek ons gewoon even aan: Sander Bos (06-50622224) of Willem Blankevoort, de 2 voorzitters.

Een LinkedIn groep voor NVC

Er is een LinkedIn groep opgericht voor leden van NVC en mensen die zich erg ontfermen over NVC. Deze groep is bedoeld om de verschillende talenten die NVC leden, ouders van leden en supporters van NVC hebben, zichtbaar te maken voor de vereniging. De vereniging NVC is van ons allemaal en daar beleven we veel plezier aan. Het werk dat daarvoor verricht moet worden, wordt gedaan door vrijwilligers. Met deze inzage hebben we meer kennis over de talenten die we in huis hebben en kunnen we gerichter vragen stellen als het gaat om taken, vrijwilligersfuncties of gewoon om even te sparren. Meld je aan bij deze LinkedIn groep!