Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

De regels die worden geadviseerd door NOC-NSF zijn nog steeds van kracht. Dus voor alles geldt gebruik je gezonde verstand. Blijf thuis ook als je milde klachten hebt, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. En al helemaal als iemand positief is getest op corona. Het RIVM geeft op dit moment aan dat tenminste tien dagen quarantaine aangehouden moet worden;
Wanneer tijdens sporten klachten ontstaan, ga naar huis;

De maatregelen met betrekking tot (zoveel) mogelijk afstand houden, liefst thuis douchen etc. zijn nog steeds van kracht.

Maatregelen specifiek voor NVC
•Er is namens NVC tenminste één corona-verantwoordelijke in de zaal aanwezig. De corona-verantwoordelijke in de zaal is uitgerust met een portofoon om in die situaties die daarom vragen contact op te kunnen nemen met de verantwoordelijke van Merwestein;
•Bij het binnen gaan van Merwestein wordt iedereen nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje te dragen. Jeugd jonger dan 13 jaar is uitgezonderd van deze regel;.
•Ouders van jeugdspelers leveren hun kinderen af bij de ingang van Merwestein en halen hun kinderen na de training weer op.
•Kleedkamers en douches zijn gesloten. Dus kom omgekleed naar Merwestein;
•Toiletten zijn open en kunnen gebruikt worden om water te halen;
•De tribunes zijn gesloten, idem de Brasserie, H20;
•Ontsmet de gebruikte materialen daar waar mogelijk. Ontsmet in ieder geval de ballen.
•Er wordt bij trainingen gebruik gemaakt van één-derde zaal. De teams die als eerste staan ingeroosterd op de trainingsdagen bouwen de zaal op. Het team, of de spelers die als laatste het veld gebruiken, ruimen dat veld op;
•In verband met de ventilatie worden er geen tussenwanden gebruikt. Komt er een bal van het veld ernaast dan deze over de grond, met de voet, terug schoppen naar het desbetreffende veld. Doet dat vooral voorzichtig;
•Er wordt met drie velden gewerkt om het maximaal aantal aanwezigen te beperken tot dertig personen, inclusief trainers en begeleiders. Deze maatregel geldt voor jeugdteams;
•Volwassenen mogen met maximaal vier personen per veld gebruik maken van de zaal. Een veld bestaat uit het speelveld en de vrije ruimte zoals vastgelegd in de spelregels. Het totaal aantal aanwezigen is dus beperkt tot maximaal 12 personen, exclusief begeleiding. Er mogen dus trainers/coaches aanwezig zijn, mits zij 1,5 meter afstand bewaren.
•Er wordt een rooster opgesteld om zoveel mogelijk leden te laten trainen;
•Er wordt bij vier volwassenen op één veld niet gewisseld qua samenstelling, ook niet met de naastgelegen velden. Er wordt zoveel mogelijk in een vaste samenstelling getraind. Er moet anderhalve meter afstand aangehouden worden. Blokkeren is verboden;
•Het is toegestaan om als dat voor de begeleiding nodig is, bij jeugdteams, extra begeleiding in te zetten in de zaal. Deze telt dan wel mee bij het maximaal aantal toegelaten personen in de zaal. Het maximaal aantal personen is dertig, exclusief trainers;
•Iedereen wordt geacht niet eerder dan het begin van de training de zaal te betreden. Tot het begin van de training wordt buiten Merwestein gewacht. Na de training wordt zo snel mogelijk de hal verlaten.

Mocht het zo zijn dat iemand positief test binnen tien dagen na een training dan moet het meteen gemeld worden aan het bestuur van NVC. Het bestuur informeert de overige aanwezigen. Die worden geacht in zelfquarantaine te gaan, totdat zij negatief zijn getest.