Welk bedrag je betaalt als je lid bent van NVC hangt onder andere af van je leeftijd, in welke competitie(s) je speelt en hoe vaak je per week traint.
Hieronder zie je een overzicht van wat je moet betalen voor contributie en toeslagen.

Contributie en toeslagen 

Contributie:
Senioren (vanaf 18 jaar): competitie spelend
Jeugd (tot 18 jaar): competitie spelend in de jeugd- èn de seniorencompetitie
€ 348,00
Recreanten € 222,00
55+ (zonder lidmaatschap Nevobo) € 121,50
55+ (met lidmaatschap Nevobo) € 135,00
A-jeugd (jeugd van 16 tot 18 jaar) € 225,00
B-jeugd (kinderen van 14 tot 16 jaar) € 225,00
C-jeugd (kinderen van 12 tot 14 jaar) € 204,00
Mini’s (kinderen van 6 tot 12 jaar) € 144,00
Toeslagen:
Senioren (vanaf 18 jaar): méér dan één keer trainen per week €   75,00
Jeugd (tot 18 jaar): méér dan één keer trainen per week €   63,00
Jeugd (tot 18 jaar): meespelend in de jeugd- èn de seniorencompetitie
(en vast ingedeeld bij en meespelend in één van de hoogste drie dames- of herenteams)
€   63,00
Uitgangspunt voor de bepaling van de leeftijdscategorie voor de jeugd is de leeftijd aan het begin van het seizoen, met als peildatum 30 september.

Verder is het belangrijk om te weten dat:

  • Nevobo boetes worden in rekening gebracht bij de veroorzaker, lid of team, indien dat eenduidig kan worden vastgesteld.
  • Een duplicaat spelerspas op kosten van het betreffende lid via de ledenadministratie kan worden aangeschaft.
  • Elk team krijgt per volleybalseizoen de beschikking over één of meer volleybaltassen met volleyballen. Deze worden aan het begin van elk seizoen uitgedeeld en aan het eind ook weer ingenomen. De materiaalcommissie vervangt versleten ballen en stuurt ballen van een andere vereniging naar de betreffende vereniging terug. NVC ballen die niet worden ingeleverd, worden in rekening gebracht bij het betreffende team.

Betaling

Je betaalt de contributie via automatische incasso. De contributie wordt in drie gelijke termijnen geïncasseerd: in de maanden september, november en januari. De leden die geen automatische incasso willen, moeten de contributie voor het hele seizoen voor 1 oktober betalen. Hiervoor ontvangen zij geen acceptgiro of brief. Als de contributie niet voor deze datum is ontvangen, wordt diegene geschorst.
De in rekening gebrachte kosten voor boetes, ballen en/of duplicaat spelerspassen worden doorgegeven door middel van een factuur.

Opzeggen vóór 1 juli

Als je lid bent van NVC, ben je dat voor een heel seizoen. Wil je opzeggen, doe dat dan vóór 1 juli van het nieuwe seizoen. Zeg je later op, dan ben je voor het hele seizoen contributie verschuldigd. Dit staat in de statuten van NVC. Voor jeugdleden is er een uitzondering. Zij kunnen per half jaar opzeggen, dus ook vóór 1 december.

Opzeggen doe je door een brief te sturen naar de NVC ledenadministratie, p/a Havezedrift 25, 3436 CE Nieuwegein, of een e-mail naar ledenadministratie@nvc-nieuwegein.nl.

Korting voor houders van een Nieuwegein Stadspas of van een U-pas

Leden met een Nieuwegein Stadspas (zie www.nieuwegeinstadspas.nl) hebben recht op korting bij NVC. Deze korting bedraagt 80% op de contributie, niet op de toeslagen. Verder is het mogelijk om eenmalige deelnamekosten aan NVC activiteiten via de Nieuwegein Stadspas vergoed te krijgen.

Leden met een U-pas (zie www.u-pas.nl) hebben ook recht op korting op de contributie. De hoogte van de korting is afhankelijk van het jaarlijkse beschikbare budget van de U-pas regeling. Zie daarvoor de website van U-pas.
Leden met een Nieuwegein Stadspas of een U-pas dienen elk seizoen vóór 1 september een kopie van hun pas in te sturen naar de penningmeester van NVC (penningmeester@nvc-nieuwegein.nl). Leden met een U-pas dienen daarbij óók de toe te passen hoogte van de korting aangeven.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks aanleveren van een kopie van hun geldige pas en in geval van de U-pas óók van de toe te passen korting.
Bij aanmelding als nieuw lid moet een kopie van de betreffende pas en in het geval van een U-pas de hoogte van de toe te passen korting tegelijk met het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Bij voorkeur per email naar ledenadministratie@nvc-nieuwegein.nl of anders per post naar: Ledenadministratie NVC, p/a Havezatedrift 25, 3436 CE Nieuwegein.