Hieronder treffen jullie de bijgewerkte, en wat ingekorte versie van het Corona-protocol. Deze versie is wat minder beschouwend en bestaat voor het grootste deel uit concrete richtlijnen. Graag goed doorlezen!

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

De regels die worden geadviseerd door NOC-NSF zijn nog steeds van kracht. Dus voor alles geldt gebruik je gezonde verstand.
Blijf thuis ook als je milde klachten hebt, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. En al helemaal als iemand positief is getest op corona. Het RIVM geeft op dit moment aan dat tenminste tien dagen (vrijwillige) quarantaine aangehouden moet worden;
Wanneer tijdens sporten klachten ontstaan, ga naar huis;
De maatregelen met betrekking tot (zoveel) mogelijk afstand houden, liefst thuis douchen etc. zijn nog steeds van kracht.

Maatregelen specifiek voor NVC
•Er zijn namens NVC twee corona-verantwoordelijken aanwezig. Eén bij de ingang van Merwestein om e.e.a. logistiek te begeleiden en één in de zaal. De corona-verantwoordelijke in de zaal is uitgerust met een portofoon om in die situaties die daarom vragen contact op te kunnen nemen met de verantwoordelijke van Merwestein;
•Bij het binnen gaan van Merwestein wordt iedereen nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje te dragen. Ook alle betrokken vrijwilligers, zoals chauffeurs van bezoekende teams en scheidsrechters;
•In de zaal wordt zoveel mogelijk een mondkapje gedragen. Spelers mogen de mondkapjes af doen bij de warming-up. Staf en wisselspelers wordt geadviseerd mondkapjes te blijven gebruiken;
•De scheidsrechters kunnen het mondkapje verwijderen zodra gefloten moet worden voor de toss.
•Teller en assistent-teller dragen een mondkapje;
•Alle betrokken vrijwilligers, dus inclusief chauffeurs van bezoekende teams en de zaalwacht, moeten zich registreren, met naam en telefoonnummer. Registratieformulieren zijn aanwezig in de zaal;
•Wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten als zij buiten het veld staan 1,5 meter afstand houden. Hetzelfde geldt voor staf, arbitrage, tellers en betrokken vrijwilligers;
•Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij Merwestein moeten verlaten;
•De tribunes zijn gesloten. Ook de vaste tribune. Betrokken vrijwilligers zijn verplicht om in de zaal te zijn.
•Kleedkamer en douches zij gesloten. Dus kom omgekleed naar Merwestein;
•Toiletten zijn open en kunnen gebruikt worden om water te halen;
•De Brasserie, H20, is in ieder geval tot eind oktober, gesloten
•Gebruik waar mogelijk altijd het digitaal wedstrijdformulier. Dan kan in geval van infectie achterhaald worden wie op welk moment in de zaal aanwezig was;
•Ontsmet de gebruikte materialen daar waar mogelijk. Ontsmet in ieder geval de wedstrijdbal.
•Als er een rapporteur/begeleider aanwezig is namens de NeVoBo krijgt deze een plaats in de hoek van het veld, aan de kant van de vaste tribune, in het verlengde van de zijlijn, zover mogelijk weg van de deuren die toegang geven tot de speelzaal. De rapporteur draagt een mondkapje;
•Bij wedstrijden waarbij een 2e scheidsrechter aanwezig is, dient deze zoveel mogelijk de 1,5 meter regel in acht te nemen. De scheidsrechters zijn daar, als het goed is, over geïnformeerd door de NeVoBo.
•Ook bij de kaartcontrole zorgt de tweede scheidsrechter voor voldoende afstand. Idem voor wat betreft de afstand tot de teller.
•Het is spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan. Het niet volgen van deze regels kan gevolgd worden door het opleggen van een maatregel.
•Bij het uitvoeren van een wissel wordt ook weer tenminste 1,5 meter afstand gehouden, De 2e scheidsrechter kan er voor kiezen de wissels uit te voeren op de 3 meter lijn en zelf bij de paal te gaan staan.
•De time-out mag deels in het veld plaats vinden om zo voldoende afstand te houden. Niet geheel onbelangrijk, als het kan, vul het DWF in voordat je naar de wedstrijd gaat. Dan hoef je dat niet in de speelzaal te doen.
•Tijdens de wedstrijdvoorbereiding nemen beide scheidsrechters plaats aan weerszijde van de teller-tafel. Aan de teller wordt verzocht dan voldoende afstand te nemen. Ook tijdens het inslaan bij het net houden de beide arbiters voldoende afstand.
•Het is de regel dat de eerste scheidsrechter de beide wedstrijdballen controleert en deze na controle deze neerlegt voor de tweede scheidsrechter. De tweede scheidsrechter zet een paraaf op de beide wedstrijdballen. De tweede scheidsrechter is namelijk verantwoordelijk voor de ballen tijdens de wedstrijd.

Misschien iets dat eigenlijk al voldoende duidelijk zou moeten zijn. Maar voor- en na afloop van de wedstrijd handen schudden kan niet. Ook met een vuistje, of een elleboog contact maken met de tegenstander is niet toegestaan.
Een goed alternatief is dat beide teams zich opstellen bij de achterlijn en applaudisseren voor elkaar (en het publiek).
Na een gewonnen wedstrijd als iedereen lekker bezweet is, wordt ook afstand gehouden. Zoals aan het begin al geschreven. We zijn nog niet af van dit nare virus.

Mocht het zo zijn dat iemand positief test binnen tien dagen na een wedstrijd dan moet het meteen gemeld worden aan het bestuur van NVC.