NVC heeft een aantal afdelingen voor het ondersteunen van het Algemeen Bestuur. De afdelingen voeren verschillende taken uit.

Technische Zaken

De technische afdeling bestaat uit een voorzitter met vier sub groepen, te weten: Heren met jongens A en B, Dames met meisjes A en B, Jeugd (jongens en meisjes C, en de mini’s) en de Recreanten. Ook is er binnen de technische afdeling een vertegenwoordiger voor de 55+’ers.
De belangrijkste taak van de technische afdeling is het vaststellen van teamindelingen en trainingsgroepen, zorgdragen voor een goede overgang van jeugd naar senioren, voor een goede overgang van mini’s naar jeugd, voor het zoeken en aanstellen trainers en coaches, en voor de begeleiding van trainers. Daarnaast is de technische afdeling gedurende het seizoen het aanspreekpunt voor alle teams, trainers en ouders bij vragen of problemen.

Voorzitter van technische zaken: is op dit moment vacant.

De complete informatie over de Technische Zaken vind je hier.

Communicatieafdeling

De communicatieafdeling houdt zich bezig met alle interne en externe communicatie-uitingen van de NVC. Van websitebeheer tot en met huisstijl van de communicatie in onze sporthal en de contacten met de pers. De communicatieafdeling zorgt ook dat de informatie op een gebruiksvriendelijke en leuke wijze wordt gedeeld via de social media zoals Facebook, YouTube en Twitter. De communicatieafdeling zorgt verder voor de naamsbekendheid van de NVC.

Interim voorzitter van de communicatieafdeling: Sander Bos (voorzitter)
De communicatieafdeling bestaat verder uit:

 • Heleen Steenbeek
 • Nicole van Nuland
 • Bas van Engelen
Activiteiten

De belangrijkste taak van activiteitenafdeling is het bevorderen van het clubgevoel. Met de activiteiten wil de afdeling werken aan de binding binnen de vereniging. Natuurlijk zijn de leden van de NVC met elkaar verbonden door de sport, maar de activiteitenafdeling wil verder gaan. De afdeling wil daar iets aan toevoegen. Het is namelijk leuk om onderdeel te zijn van de vereniging en het is leuk om buiten de sport om, met elkaar op te trekken. Dat bestendigt de binding aan de vereniging en maakt de vereniging steviger.
De activiteitenafdeling staat borg voor een aantal activiteiten per jaar. Dat zijn al dan niet aan volleybal gerelateerde activiteiten voor iedereen die lid is van de vereniging. De activiteiten zijn o.a.: pietentraining voor de jonge jeugd, vrijwilligersfeest, seniorenfeest, minitoernooi, nieuwjaarstoernooi, jeugdkamp.
De activiteitenafdeling heeft de leden nodig om deze activiteiten te organiseren. De afdeling zoekt steeds leden om één-op-één te koppelen aan een activiteit. Zodoende verdelen we de organisatielast.

Voorzitter van de activiteitenafdeling is op dit moment vacant

De activiteitenafdeling wordt ondersteund door:

Ondersteunende afdelingen

De ondersteunende afdeling bestaat uit wedstrijdsecretaris, medewerker ledenadministratie, scheidsrechtercoördinator, materialenbeheerder en coördinator takenrooster. Verder wordt de ondersteunende afdeling bijgestaan door een coördinator die zich bezighoudt met zaalreserveringen voor Merwestein en contacten en klachtenonderhoud naar Gemeente Nieuwegein en Merwestein.

Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het leveren en verwerken van de wedstrijdformulieren en het doorgeven van de wedstrijdwijzingen.

Ledenadministratie
De medewerker ledenadministratie zorgt voor het bijhouden van het ledenbestand en de aan- en afmelding van leden.

Kledinglijn
De medewerker kledingadministratie zorgt voor de administratie, de inkoop en de verkoop van NVC teamkleding (shirts en broekjes).

Scheidsrechtercoördinator
De scheidsrechtercoördinator zorgt voor de werving en opleiding van scheidsrechters en voor de levering van scheidsrechters aan de Nevobo. Lees het plan van de Werkgroep Arbitrage hier.

Materialenbeheerder
De materialenbeheerder zorgt voor de aanschaf en onderhoud van ballen, netten en telborden.

Coördinator zaalreserveringen Merwestein en contacten Gemeente Nieuwegein
NVC heeft de mogelijkheid gekregen om in Merwestein zalen te reserveren, bijvoorbeeld voor een vergadering. Hiervoor is een coördinator aangesteld. Deze coördinator onderhoudt tevens de contacten met de gemeente Nieuwegein. Dit gaat van algemeen overleg tot klachtafhandeling. Wil jij een ruimte reserveren voor een afdelingsoverleg? Kijk hier

Coördinator takenrooster
De coördinator takenrooster zorgt in overleg met de wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscoördinator en de Technische Commissie voor het opstellen van een takenrooster voor de thuiswedstrijden van alle competitieteams. Taken zijn o.a. het bijhouden van het wedstrijdformulier, tellen en fluiten, maar ook het opbouwen, afbouwen en weer opruimen van de wedstrijdvelden (zaalwacht) is een taak. Jeugdteams (vanaf niveau C) krijgen taken die passen bij de leeftijdsgroep.
Het takenrooster wordt verstuurd naar vertegenwoordigers van de teams en gepubliceerd op de website. De teamvertegenwoordigers verdelen zelf de taken binnen het eigen team. Problemen met de indeling worden in eerste instantie binnen het team opgelost en als dat niet lukt kan het team zelf ook andere teams benaderen om te ruilen. Naast de teams zijn er ook een aantal vaste vrijwilligers die taken uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld de verenigingsscheidsrechters en tellers/schrijvers bij Heren 1 en Dames 1. Bekijk hier het takenrooster.

Voorzitter van de ondersteunende afdeling: vacature.

De ondersteunende afdeling bestaat verder uit:

 • Wedstrijdsecretaris: Margien Bootsma
 • Ledenadministratie: Paula Beenen
 • Scheidsrechtercoördinator: Vacature
 • Materialenbeheerder: Vacature
 • Coördinator zaalreserveringen Merwestein: Margien Bootsma
 • Contacten Gemeente Nieuwegein: Vacature
 • Takenroostermaker: Roger van Schie
 • EHBO: Albert Deinzer
Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep behandelt beroepsschriften van leden van NVC.

Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de eindafrekening en de begroting. De commissie doet verslag van de bevindingen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).