Een volleybalvereniging kan niet zonder een bestuur en kan niet zonder commissies die het bestuur ondersteunen. Binnen NVC is een efficiënte en effectieve invulling gegeven aan de samenstelling van bestuur en commissies, samen met een aantal ondersteunende functies.

Bestuur

Het bestuur van NVC nieuwe stijl bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB).

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vier bestuursleden: voorzitter, secretaris en een penningmeesterduo. Zij geven leiding aan de vereniging en voeren het beleid uit dat de leden samen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vaststellen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur aangevuld met Sander Schoorl en Sander Bos als bestuursleden en met vertegenwoordigers van de verschillende commissies. Het Algemeen Bestuur wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door de voorzitters van de Technische Commissie (TC), Communicatiecommissie (CC), Activiteitencommissie (AC) en Ondersteunende Commissie (OC). Op afroep kunnen ook anderen deelnemen aan een bestuursvergadering, zoals de diverse coördinatoren uit de Ondersteunende Commissie. Denk dan aan wedstrijdsecretaris, medewerker ledenadministratie, scheidsrechtercoördinator, materialenbeheerder en coördinator takenrooster.

Marjon Eijpe

Marjon Eijpe

Voorzitter

Ed Lasut

Ed Lasut

Secretaris

Margot de Vendt

Margot de Vendt

Penningmeester

Annemieke Matena

Annemieke Matena

Penningmeester

Sander Schoorl

Dagelijks Bestuur

Sander Bos

Dagelijks Bestuur