Een volleybalvereniging kan niet zonder een bestuur en kan niet zonder commissies die het bestuur ondersteunen. Binnen NVC is een efficiënte en effectieve invulling gegeven aan de samenstelling van bestuur en commissies, samen met een aantal ondersteunende functies.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van NVC bestaat uit vijf personen: voorzittersduo Sander Bos en Willem Blankevoort, secretarisduo Monique Lijffijt en Ed Lasut en penningmeester Annemieke Matena. Zij geven leiding aan de vereniging en voeren het beleid uit dat de leden samen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vaststellen.

Sander Bos

Sander Bos

Willem Blankevoort

Willem Blankevoort

Monique Lijffijt

Monique Lijffijt

Ed Lasut

Ed Lasut

Annemieke Matena

Annemieke Matena