Een volleybalvereniging kan niet zonder een bestuur en kan niet zonder afdelingen die het bestuur ondersteunen. Binnen NVC is een efficiënte en effectieve invulling gegeven aan de samenstelling van bestuur en afdelingen, samen met een aantal ondersteunende functies.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van NVC bestaat uit vier personen: voorzittersduo Sander Bos en Willem Blankevoort, secretaris Monique Lijffijt en penningmeester Marco Balk.

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en voert het beleid uit dat de leden samen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vaststellen.

Sander Bos

Sander Bos

Willem Blankevoort

Willem Blankevoort

Monique Lijffijt

Monique Lijffijt

Marco Balk

Marco Balk

Penningmeester