Een volleybalvereniging kan niet zonder een bestuur en kan niet zonder commissies die het bestuur ondersteunen. Binnen NVC is een efficiënte en effectieve invulling gegeven aan de samenstelling van bestuur en commissies, samen met een aantal ondersteunende functies.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van NVC bestaat uit vijf personen: voorzittersduo Sander Bos en Willem Blankevoort, secretarisduo Monique Lijffijt en Ed Lasut en penningmeester Annemieke Matena.
Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en voert het beleid uit dat de leden samen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vaststellen.
De penningmeester wordt in haar taken ondersteund door Petra van Sandwijk.

Sander Bos

Sander Bos

Willem Blankevoort

Willem Blankevoort

Monique Lijffijt

Monique Lijffijt

Ed Lasut

Ed Lasut

Annemieke Matena

Annemieke Matena

Petra van Sandwijk

Petra van Sandwijk

(ondersteuning)